Bestyrelse

Lars Arredondo Formand:

Dalstrøget 104 st.

2870 Dyssegård 

Tlf.  23 49 40 34    larsa@tdcadsl.dk

Kontakt til LAP Københavns Omegn kan ske til ovenstående adresse.

Dialogforum Ballerup

Mikael Krogh Næstformand

Joen Bjerregård Kasserer

Joen Bjerregård:

Tel: 22 18 46 91

E-mail: bjerregaardja@yahoo.com

Nils Holmquist Andersen

Recovery coach og psykoterapeut

Medlem af Dialog forum Sct. Hans
Medlem af Komite for Psykoterapi
Medlem af Dialog forum Psykiatrisk Center Glostrup
Medlem af Psykiatrifondens panel i Landsindsatsen om skizofreni

Bedømmelsudvalgets betænkning vedrørende nyt retspsykiatrisk byggeri på Sct. hans:

http://www.psykiatri-regionh.dk/NR/rdonlyres/7A322C30-D7A5-409F-99D8-C8CCFB919709/0/BedoemmelseskomiteensBetaenkning_SctHans.pdf

 

Artikel af Nils Holmquist Andersen i Information mandag d 13/1 2014:

 http://www.information.dk/484471

Wenkina Weidner

Knud Fischer-Møller